Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
REKLAMA:

„Pedagodzy Ulicy – streetwalker”

Celem ogólnym programu „Pedagodzy Ulicy” jest wypracowanie optymalnego, dostosowanego do różnorodnych warunków modelu pracy profilaktyczno-wychowawczej w środowisku otwartym - na ulicy, podwórku, boisku, w parku i w innych miejscach spotkań młodzieży oraz zmniejszenie zagrożeń patologią i niedostosowaniem społecznym poprzez stworzenie możliwości udzielania ochrony i różnorodnej pomocy dzieciom i młodzieży pozostającym bez opieki, spędzającym wiele czasu poza domem, w niekontrolowanych obszarach dziecięcej aktywności.
 

REKLAMA:

Ponadto celem programu jest ożywienie ruchu społecznego i działalności na rzecz „dzieci ulicy” przez włączanie do pracy pedagogów ulicy rekrutujących się spośród studentów PWSZ, a także pozyskanie do realizacji zadań wychowania środowiskowego parafię pod wezwaniem św. Barbary, dyrekcję Gimnazjum nr 2, przedstawicieli służb miejskich, policji, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych i innych organizacji pozarządowych.
Taki cel postawił sobie Zarząd Osiedla „Siarkowiec” wraz ze stowarzyszeniem ESTEKA. Realizacja tego pilotażowego programu będzie możliwa dzięki zabezpieczonym środkom finansowym w budżecie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz aprobacie p. Prezydenta Norberta Mastalerza.
Dlaczego na osiedlu „Siarkowiec” i dlaczego pilotażowy? Zarząd Osiedla wraz ze mną już od dawna dostrzegał potrzebę realizacji tego typu profilaktycznego programu mając na uwadze troskę    o najmłodszych jego mieszkańców. Program ma wersję pilotażową ponieważ jest czymś nowym w Naszym mieście, a jego efekty pokażą czy warto jest go realizować na większym obszarze.
Program będzie skierowany do dzieci i młodzieży spędzającej dużo czasu na ulicy, wychowujące się w trudnych warunkach socjalnych i kulturowych, wagarujące, mające epizody ze spożywaniem alkoholu, braniem środków uzależniających, będące w polu zainteresowania policji, straży miejskiej, pod opieką kuratorów sądowych i innych służb publicznych. Główną intencją jest, aby program ten był ciekawy, stawiał różne wyzwania i inspirował, motywował i dodawał energii, przełamywał wszelkie bariery i budował wzajemne zaufanie oraz przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa.

Śmiało stawiamy sobie wysokie wyzwania i pragniemy osiągnąć:
• Stałą pedagogiczną ingerencję w miejscu szczególnie zagrożonym, która powinna spowodować złagodzenie występowania drastycznych zachowań z udziałem małoletnich.
• Zakładamy, że systematyczne wspieranie dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej przyniesie poprawę jego sytuacji osobistej i szkolnej.
• Mamy na celu zmniejszenie ingerencji służb porządkowych i wymiaru sprawiedliwości w sprawy dzieci mieszkających w rejonie działania pedagogów ulicy.

Program na Naszym osiedlu będzie realizowany w okresie od lipca do listopada 2012 roku a „pedagodzy ulicy” codziennie w dni pracujące będą obecni wśród nas, prowadząc szeroko rozumowane działania profilaktyczne, jednocześnie inicjując spędzanie czasu wolnego w sposób „mądry” i atrakcyjny.


Pozdrawiam
Koordynator projektu
Sławomir Partyka

2012-06-06, Partyka Sławomir
REKLAMA:
FaniMani

newsletter

newsletter

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]