Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
REKLAMA:

Fundacja FARMA

Fundacja FARMA jest organizacją pozarządową działającą na terenie powiatu staszowskiego oraz województwa świętokrzyskiego. Fundacja kierowana przez trzy charyzmatyczne kobiety wprowadza odrobinę pozytywnego zamieszania w  monotonne życie świętokrzyskich miast, wiosek i miasteczek.

Kilka faktów z historii Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży “FARMA” powstała w  Staszowie w 2005 roku z inicjatywy kilku młodych osób pod wodzą Barbary Zamożniewicz. Początkowo fundacja kierowała swoje działania przede wszystkim w  kierunku młodzieży. Misją i  celem fundacji było i  jest aktywizowanie młodych ludzi oraz tworzenie dla nich przestrzeni do działania. W 2019 roku fundacja zmieniła nazwę na Fundacja Aktywizacji i Rozwoju “FARMA” oraz rozszerzyła zakres działania. Obecnie główną misją fundacji poza działaniami skierowanymi do młodzieży jest aktywizowanie i  integrowanie społeczności lokalnych oraz wspieranie stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu staszowskiego.

REKLAMA:

Co słychać w FARMIE w 2019 W pierwszej połowie 2019 roku działania fundacji skupiły się na trzech projektach. Dwa z nich, czyli Mania Działania i  Działaj Lokalnie to projekty cykliczne, realizowane od kilku lat. Projekt “Przestrzeń from Facebook” to międzynarodowy projekt szkoleniowy z zakresu kompetencji cyfrowych. Mania Działania, czyli “Chcesz? Możesz! Działaj!” Mania Działania to autorski program Fundacji Aktywizacji i Rozwoju. Pierwsza edycja została zrealizowana w 2012 roku przy współpracy z dwiema gminami powiatu staszowskiego: Staszów i Rytwiany. W kolejnych latach kolejny gminy dołączały do projektu, aż w końcu rozrósł się on na całe województwo. Obecnie operatorem regionalnym jest Regionalne Centrum Wolontariatu w  Kielcach przy wsparciu finansowym i  merytorycznym Urzędu Marszałkowsk iego w Kielcach. Dzięki Mani Działania młodzież otrzymuje granty na realizację swoich pasji i  projektów. W ten sposób dla wielu młodych ludzi zaczyna się przygoda z  organizacjami pozarządowymi i  występowanie w roli organizatora wydarzeń. W ramach Mani Działania odbywają się m.in. warsztaty, szkolenia, obozy organizowane przez młodych i dla młodych. Działaj lokalnie, czyli wyzwól społeczną energię „Działaj Lokalnie” to program Polsko- -Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w  Polsce. Od 2013 roku Fundacja Farma dołączyła do ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie i  i  koordynuje projekt na terenie powiatu staszowskiego. Dzięki programowi każdego roku kilkanaście grup nieformalnych czy stowarzyszeń otrzymuje dofinansowanie na przeprowadzenie działań społecznych skierowanych do danej społeczności lokalnej. W ramach projektu odbywają się koncerty, warsztaty, wycieczki, happeningi, organizowane są musicale czy turnieje szachowe.

Często dzięki programowi społeczności lokalne mają możliwość zaaranżować miejsce do spotkań i dalszych działań. Przestrzeń from Facebook, czyli odkryj świat cyfrowych możliwości Projekt Przestrzeń from Facebook to najmłodsze dziecko Farmy. W ramach projektu ponad 1000 osób z województwa świętokrzyskiego zostanie przeszkolonych z zakresu kompetencji cyfrowych. W ramach szkoleń prowadzone są dynamiczne, interaktywne zajęcia obejmujące tematykę mediów społecznościowych, bezpieczeństwa w internecie, myślenia kreatywnego oraz podstaw tworzenia stron internetowych. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w  szkoleniu wydawany przez Facebook. Działaj z nami Masz pomysł? Chcesz coś zrobić dla swojej społeczności lokalnej, ale nie wiesz od czego zacząć?

A  może po prostu chciałbyś nas poznać i  zobaczyć jak działa Fundacja? Nic prostszego zapraszamy do naszego zespołu! http://www.fundacjafarma.pl/

Magdalena Marynowska telefon: 537-033-441 e-mail: magdalena.marynowska@fundacjafarma.pl

2019-09-10, Magdalena Marynowska
REKLAMA:
FaniMani

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]