Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
REKLAMA:

Pamiętnik Sandomierski

Pamiętnik Sandomierski - czasopismo
naukowe, nawiązujące do opublikowanych
w latach 90-tych XX wieku
trzech tomów wydawnictwa.

Głównym założeniem Pamiętnika...
jest popularyzacja wiedzy o Sandomierzu
i Ziemi Sandomierskiej, o jej
pięknej przyrodzie, bogatej historii,
ludziach z nią związanych, zabytkach
i kulturze. Najnowszy zeszyt powstał
dzięki pracy Autorów z całej Polski,
zajmujących się różnymi dyscyplinami
naukowymi, zawiera on bowiem
artykuły, rozprawy, materiały badawcze
oraz recenzje z dziedziny archeologii,
etnografii, historii, historii sztuki
i literatury. W Pamiętniku... mieści
się również kronika, odnotowująca
najważniejsze wydarzenia z bogatej
i różnorodnej działalności wystawienniczej
oraz oświatowej Muzeum
Okręgowego w Sandomierzu, które
zaistniały na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat. Spotkanie promocyjne
z udziałem członków Zespołu Redakcyjnego
i Autorów publikowanych
tekstów odbyło się 28 lutego 2012
w Ratuszu.
Organizator: Muzeum Okręgowe
w Sandomierzu.

REKLAMA:
2012-03-19,
REKLAMA:
FaniMani

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]