Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
REKLAMA:

Do Sandomierza zawitał TUKAN

Sandomierz, piękne, zabytkowe miasto położone nad malowniczą Wisłą, to właśnie tu na dobre zamieszkał  TUKA/N. Trening Umiejętności Kontroli zachowań związanych z Alkoholem i Narkotykami, bo przewrotnie to o nim mowa, jest to program korekcyjny wg Witolda Skrzypczyka. Zacznijmy od samego początku.

REKLAMA:

W listopadzie i październiku 2011r w Sandomierzu odbyło się szkolenie TUKA/N zorganizowane z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego finansowane przez Gminę Sandomierz. W szkoleniu udział wzięło 10 osób, byli to pedagodzy z sandomierskich szkół gimnazjalnych oraz średnich, przedstawiciel Poradni Uzależnień, pracownicy Świetlic Socjoterapeutycznych w Sandomierzu. O szkoleniu można by pisać wiele, ale nie o to chodzi w tym artykule, pragnę przekazać jak wiele dobrego można zdziałać, gdy władze miasta wspierają tego typu inicjatywy.
Ukończenie szkolenia TUKA/N wyposaża w umiejętności i kwalifikacje pozwalające na prowadzenie zajęć korekcyjnych wśród młodzieży od 15 roku życia eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi. Program składa się z konkretnych scenariuszy opartych w większości na metodzie warsztatowej co jest olbrzymim atutem pracy nie tylko z młodzieżą.
Szkolenie się zakończyło, ale TUKA/N w Sandomierzu zaczął żyć swoim życiem. Elementy programu wprowadzili wychowawcy Świetlic Socjoterapeutycznych „Przystań” i „Bajka”, programy w świetlicach realizowane są do dnia dzisiejszego.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu  w ramach kampanii „Postaw na Rodzinę” we współpracy z sandomierskimi szkołami umożliwił realizacją program TUKA/N dla uczniów sandomierskich szkół. Pracownik świetlicy „Przystań” po ukończonym szkoleniu wraz terapeutą od uzależnień przeprowadzili zajęcia warsztatowe dla uczniów zarówno szkół podstawowych jak i szkół średnich. W świetlicy „Przystań” odbyły się również zajęcia otwarte dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu.
Dnia 29 maja 2012r w świetlicy „Przystań” odbyło się spotkanie z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu w ramach programów „Prawda o Alkoholu” oraz „Stop Przemocy”. Spotkanie zaadresowane było dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, powstała 15 osobowa grupa. W pierwszej części warsztatowej spotkania pojawiły się elementy TUKA/Na, odbiór przerósł najśmielsze oczekiwania prowadzących. W drugiej części odbyła się prezentacja multimedialna zatytułowana „Alkohol rodzi przemoc”.
Spotkanie to jeszcze bardziej utwierdziło pracowników ośrodka w przekonaniu, że działania jakie podejmują w celu wspierania rodzin są niezbędne oraz, że jest coraz więcej osób potrzebujących pomocy. Praca w Ośrodku Pomocy Społecznej kojarzona jest z przyznawaniem wsparcia finansowego, jednak w sandomierskim ośrodku realizowana jest szeroko pojmowana praca socjalna. Pracownicy poprzez realizacje programów oraz z własnej inicjatywy pragną zatrzymać się nad każdym człowiekiem i jego problemem.
TUKA/N to przykład na to, że przy wsparciu władz miasta, własnej inicjatywie oraz ciągłym rozwoju można wspierać coraz większą liczbę rodzin, stawiać czoła nowym wyzwaniom i wciąż kreatywnie budować i umacniać strategię pomocy dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.
 

2012-06-06, Agnieszka Krasoń
REKLAMA:
FaniMani

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]