Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
REKLAMA:

Czym skorupka za młodu - kolejna propozycja ESTEKI

15 maja 2012 r. na stronach Wojewody Podkarpackiego opublikowane zostały wyniki otwartego konkursu ofert na realizację programów z obszaru wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych w 2012 roku.

REKLAMA:

W ramach wspomnianego konkursu Stowarzyszenie ESTEKA otrzymało dotację w wysokości 30.000 zł na realizację projektu Czym skorupka za młodu…
Projekt zakłada organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Grupa docelowa – 50 beneficjentów – będzie uczestniczyć w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, językowych i mechatronicznych. Innowacyjność projektu polegać będzie na wykorzystaniu do zajęć językowych nowoczesnych technik takich jak tablica interaktywna, e-learning, rozwijanie zajęć mechatronicznych związanych z robotyką i informatyką, sportów wodnych z wykorzystaniem kajaków i rowerków wodnych czy w końcu poprzez połączenie zajęć z różnych grup tematycznych z nauką języka angielskiego.
W ramach projektu grupa 40 osób weźmie udział w wyjazdach biwakowych, na których beneficjenci będą doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim podczas zajęć praktycznych z jazdy konnej oraz zajęć z wykorzystaniem kajaków i rowerów wodnych.
Oprócz zajęć wyjazdowych będą zorganizowane zajęcia na terenie Tarnobrzega. W oparciu o funkcjonujące przy ESTECE Laboratorium Mechatroniki przeprowadzone zostaną zajęcia z robotyki i mechatroniki.
Młodzi uczestnicy będą mogli pod opieką fachowca doskonalić swoje umiejętności w zakresie mechatroniki z elementami języka angielskiego.
Uzupełnieniem całości będzie organizacja zajęć z nauki jazdy konnej. Ten projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci i młodzieży, która chce uczestniczyć w łączonych zajęciach, pozwalających rozwijać ich zainteresowania… Pomysł na takie połączenie poszczególnych jego elementów zaczerpnięty został bezpośrednio od najmłodszych mieszkańców Tarnobrzega.
Całkowity koszt projektu wynosi blisko 50.000 zł.
Projekt będzie realizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2012 r. Więcej na www.esteka.pl

2012-06-06, RK
REKLAMA:
FaniMani

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]