Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
REKLAMA:

ZWYCZAJE I OBRZĘDY LUDOWE UTRWALONE W KADRZE

Zgodnie z założeniami projektu realizowanego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 3. Kultura ludowa, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu przystąpiło do nagrywania trzech krótkometrażowych filmów o tematyce etnograficznej. Przy współudziale najbardziej autentycznych zespołów obrzędowych („Lasowiaczki”, „Janowiacy”, „Teatr Obrzędowy Ożarów”), twórców ludowych, etnografów (m.in. ze Stowarzyszenia Akademia Kobiet Twórczych AKT) zarchiwizowane zostaną wybrane aspekty zamierającej kultury ludowej będącej naszym dziedzictwem narodowym.
Sekwencje filmowe nagrywane są w najnowszej technologii cyfrowej Full HD, głównie w scenerii stałej wystawy etnograficznej Dawna wieś sandomierska, eksponowane w siedzibie Muzeum. Poszczególne etapy wykonywania projektu archiwizowane są przez profesjonalnego fotografa. Materiały zdjęciowe wykorzystane zostaną do graficznego opracowania okładek i etykietach płyt oraz druków promocyjnych.
W efekcie końcowym powstaną trzy filmy dokumentalne pt.: Lasowiacka wigilia, Na świętego Jędrzeja, Wielkie pranie uBartosów. Nagrania stanowić będą cenny materiał archiwalny zarówno dla polskich etnografów – muzealników, jak również animatorów kultury ludowej. Wykorzystywane będą do celów popularnonaukowych, edukacyjnych, promocyjnych naszego regionu. Wyemitowane zostaną m.in. w siedzibie Muzeum na stałej wystawie etnograficznej „Dawna wieś sandomierska” oraz udostępnione zainteresowanym osobom prywatnym, instytucjom kultury i oświaty.
Zadanie realizowane jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opiekę merytoryczną sprawuje Iwona Łukawska, kustosz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

REKLAMA:
2012-06-06, Iwona Łukawska
REKLAMA:
FaniMani

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]