Stowarzyszenie Esteka
Jeden Procent OPP 1%
Ośrodek Hipoterapii EURATUS
Akcja Lato, obozy, kolonie, warsztaty
Fundacja Leonardo
Bezpłatny Miesięcznik Nasze Miasto
Kluby specjalnościowe
REKLAMA:

TURNIEJ SZACHOWY "O szachy Królowej Jadwigi"

Szachy sandomierskie zostały odkryte w 1962 roku w Sandomierzu na terenie osady targowej położonej na wzgórzu
w pobliżu kościoła św. Jakuba. Niemal pełen komplet figur pochodzi z XII wieku. Szachy zakopane były w narożniku
prostej chaty. W „komplecie” znajduje się 29 figur wykonanych w stylistyce arabskiej. Nie różnią się między sobą
barwą i są bardzo niewielkich rozmiarów.
 
REKLAMA:
Archeolodzy nadalszukają odpowiedzi na wiele pytań, skąd szachy znalazły się w takim miejscu? Kto ich używał? 
Dlaczego ukryto je podpodłogą domostwa? Te i wiele innych wątpliwości wciąż pozostaje bez odpowiedzi.
Jednak bez wątpienia na terenie ziemi sandomierskiej w szachy grano od wieków. Szachy sandomierskie znajdują się obecnie
w zbiorach Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. W sandomierskim parku „Piszczele”
powstała aleja szachowa, składająca się z figur szachowych wykonanych z piaskowca o wadze ok. 300kg i wysokości 70
cm, będących repliką tych dwunastowiecznych szachów. W roku 2012 odbyły się w naszym mieście obchody jubileuszu
50-lecia odkrycia szachów sandomierskich. Rocznica była pretekstem do przedstawienia „królewskiej gry”, która jest
obecna w naszej kulturze od zamierzchłych czasów.
Idea organizacji turnieju szachowego w Sandomierzu, którego nazwa nawiązuje do tysiącletniego znaleziska
a legenda głosi, że grała w nie sama Królowa Jadwiga, to kontynuacja wielu współczesnych imprez szachowych,
organizowanych w Sandomierzu, w zabytkowej sandomierskiej scenerii. Te zawody i spotkania szachowe zawsze skupiały
wielu szachistów w tym mistrzów i arcymistrzów, graczy początkujących i zaawansowanych. Od 2004 roku rokrocznie Turniej
Szachowy o zasięgu regionalnym organizowany jest w Sandomierzu przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy
znakomitej współpracy z Tarnobrzeskim Klubem Szachowym.
Organizowany w dn. 23 marca 2014r. Turniej Szachowy„ O szachy Królowej Jadwigi” rozegrany zostanie w salach
sandomierskiego zamku i zapewne weźmie w nim udział wielu znakomitych szachistów. Już zapowiedzieli swój udział
mistrzowie tej gry a wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim jakim stanie się Turniej zapewne będzie okazją do kontynuacji
kulturowej roli gry w szachy, która miała miejsce również w naszym mieście na przestrzeni wieków. Celem naszego turnieju
jest także promocja miasta Sandomierza, promocja Zamku kazimierzowskiego w Sandomierzu, popularyzacja szachów,
promocja rycerstwa sandomierskiego i jak zawsze nawiązanie nowych szachowych kontaktów z pasjonatami tej mądrej gry.
 
Szczegółowe informacje oraz zapisy www.mosir.sandomierz.pl
2014-03-10, MOSiR Sandomierz
REKLAMA:
FaniMani

Twoje wsparcie dla stowarzyszenia Esteka:
darowizna on-line
przekaż 1% podatku
darowizna rzeczowa
zostań wolonatriuszem
[Zamknij okno]